שגריר ווינצואלה: אנו מוכנים לתרום בשיקום בסוריה

דמשק – סאנא

וועדת הידידות הסורית-ווינצואלית במועצת העם דנה היום עם שגריר ווינצואלה בדמשק כוסייה גריגוריו ביומוג’י מוסאתיס בדרכים לחיזוק היחסים בין שתי הארצות לטובת שני העמים הידידים.

יו”ר וחברי הוועדה ציינו את חשיבות היחסים שבין סוריה לווינצואלה, ושמו דגש על הצורך להגברת הביקורים הגומלים בין שני הפרלמנטרים, וקראו להקמת מרכזי תרבות משותפים בנוסף להקמת מועצה לאנשי העסקים בשתי הארצות.

השגריר ביומוג’י מוסאתיס מצדו הדגיש את חשיבות חיזוק שיתוף הפעולה בין סוריה לווינצואלה, והביע את נכונות ארצו לתרום בשיקום ובבנייה בסוריה.