הצבא החזיר את הביטחון והיציבות ל 16 כפרים בפרבר אלקאמשלי

אלחסקה – סאנא
הצבא החזיר את הביטחון והיציבות ל 16 כפרים וחוות שבפרבר הדרומי של העיר אלקאמשלי.
ובפרבר הדרומי של העיר אלחסקה יחידות מהצבא תקפו יעדים וריכוזים לטירורסטי אירגון דאעש, וגרמו להם אבידות והפסידים כבידים.
בפרבר העיר חומס יחידות מהצבא הרגו מספר טירורסטים מאירגונים סלפיים במהלך התקפת ריכוזיהם שבפרבר הצפוני והמזרחי של העיר.