תפיסת כמויות גדולות של מרעומים ותחמושת, הצבא מחזיר את הביטחון לכמה כפרים בדרום אלחסקה

מחוזות – סאנא
יחידות מהצבא הסורי החזירו את הביטחון לכמה כפרים בפרבר הדרומי של העיר אלחסקה לאחר שהשמידו את מה שנשאר מריכוזי האירגון דאעש הטירורסטי.
בעיר דרעא יחידות מהצבא המשיכו את הרדיפות אחרי אירגוני הטירור שמבצעים פעלות טירור שם נגד האזרחים, והשמידו ריכוז לטירורסטים שם.
בפרבר הצפוני והמזרחי של העיר חומס יחידות מהצבא ממשיכות במשימותיהן כדי להציל את האזרחים ממעשי הטירור של האירגונים הסלפיים.
בפרבר העיר דמשק יחידה מהצבא השמידה מחסן לרקיטות ולתחמושת בנוסף לכמה רכבים משורינים בהרי הקלמון המזרחי.
מצד אחר גורמי ביטחון בשתוף-פעולה עם התושבים תפסו כמויות גדולות של מרעומים ותחמושת במשאית בכביש חומס-חלב כתב “סאנא צטט מקור ביטחוני שאמר שעל ספונה של המשאית נמצאו כ /20/ אלף מרעומים, וארגזי תחמושת מסוגים שונים, בנוסף לסכומים כספיים.