גוטרש .. המשך לעבוד ליישום החלטות האו”ם ולסיום הכיבוש הישראלי

ניו יורק -סאנא

מזכ”ל האו”ם אנטוניו גוטרש הדגיש את הצורך להמשיך ולפעול למציאת הסדר בנושא הפלסטיני, לשים קץ לכיבוש הישראלי ולהקים מדינה פלסטינית.

סוכנות הידיעות ו’פא  דיווחה כי גוטרש הדגיש בדו”ח שהגיש לחברי העצרת הכללית של האו”ם כי העדר תהליך פוליטי שמטרתו לשים קץ לכיבוש מהווה את המכשול הגדול ביותר להתפתחות הפלסטינית.

גוטרש הבהיר שהרחבת ההתנחלות הישראלית וביטויים אחרים של הכיבוש הצבאי משפיעים קשות על המצב ההומניטרי, הכלכלי והפוליטי של הפלסטינים.

גוטרש קרא לאסוף 417 מיליון דולר לאבטחת דברי המזון הבסיסים, ההבטחה , והטיפול הבריאותי עבור כשני מיליון פלסטינים.