בהשתתפות המונית אזרחית וממשלתית .. מאראת’ון למען איכות הסביבה בעיר לטאקיה