עיראק גינתה את התקפת אל-קודס על ידי ישראל

בגדאד – סאנא

משרד החוץ העיראקי גינה היום את ההתקפות בהן פתח האוייב הישראלי נגד הפלסטינים בנוסף לפריצה הצבאית הישראלית לתוך מסגד אל-קצא המבורך, שם הלכה הפניקה ושררה בקרב המתפללים הפלסטינים.

המשרד הדגיש בהודעה משלו את הסולידריות המליאה של העם והממשלה העירקיים עם בני אל-קודס, ובה בעת דרש את הפסקת ההתקפות האגריסיביות המבוצעות בקרב התושבים הפלסטינים.