שר החוץ הלבנוני דן עם השגריר הסורי בקשרים הבילטראליים

ביירות – סאנא

שר החוץ והמהגרים הלבנוני שרבל ו’הבה דן היום בביירות עם השגריר הסורי עלי עבד אל-כרים בקשרים שבין שתי המדינות האחיות סוריה ולבנון.

אחרי הפגישה אמר השגריר עבד אל-כרים כי הוא דן עם השר ו’הבה בחשיבות התיאום והאינטגרציה הדו-צדדיים כלכלית וביטחונית.

ובנוסף לכך דנו שני הצדדים בשאלת חזרת המהגרים הסורים למולדתם ובמיוחד שהמדינה הסורית עשתה את כל הדרוש כדי להבטיח להם חזרה מכובדת.