ברוג’רדי : התמיכות של המעצמות בארגוני הטרור מסכונות את הבטחון והיציבות בעולם

טהראן – סאנא

יושב ראש הועדה לבטחון לאומי ומדיניות חוץ במועצת השורה האירנית עלאא-דין ברוג’רדי, הדגיש כי תמיכתם של המעצמות ובנות בריתן באזור, בארגוני טרור כמו דאעש, מסכנת את הבטחון ואת היציבות באזורים שונים מהעולם.

בפגישה עם מקבילו מגרוזיה “תאודו ג’בארידזה” שם ברוג’רדי את הדגיש על התביעות המוגזמות של אמריקה שמהוות מכשול רציני על הדרך להשגת הסכם סופי וכולל בין איראן לבין קבוצת חמש פלוס אחת, והדגיש שהשקיפות של העמדות האירניות במשא ומתן הגרעיני מחזקת את אמינותן.

בתחום היחסים הדו-צדדים בין שתי המדינות קרא ברוג’רדי להדק את שתוף הפעולה ביניהן בתחומים כולם, ולגייס את היכולות שלהן, למסגרת הזאת. ובמקביל האורח הגרוזיאני הדגיש שהמשברים באזור מאיימים על כל המדינות והבקור של המשלחת רמת הדרג מגרוזיה באיראן, מוכיח את נכונותה של ארצו להרחיב את היחסית המדיניים, הכלכליים, והפרלמנטריים, בין שתי הארצות.

ברוג’רדי שם את הדגש אתמול במהלך פגישתו בטהרן עם סגנית יושב ראש הפרלמנט הגרמני קלודיה רות, על כך שהקצוניות והטרור הם הבעיות הגדולות באזור, וצמיחתם בסוריה ובעיראק, באה כתוצאה של המדיניות השגויה של אמריקה ובנות בריתה.