תפיסת כמות של אמצעי לחימה ותחמושת בריף המערבי של דרעא