הטרוריסטים מונעים מהאזרחים לצאת לאזורים המשוחררים

חלב/אידלב – סאנא

ארגוני הטרור מנעו את האזרחים הסורים לצאת דרך מעברי תרנבה/סראקב ואבו אל-זנדין באידלב וחלב מאזורי פריסת הטרוריסטים לאזורים המשוחררים.

שני כתבי סאנא בשני המעברים דיווחו כי בשל איומי ארגוני הטרור לא יכול להגיע אף אחד מהאזרחים החפצים לצאת מאזורי היערכות הטרוריסטים, וזה ליום השלישי ברציפות, לשני המעברים המצוידים באמבולנסים ובאוטובוסים להעבירם לאזורים בטוחים אשר שוחררו מידי הטרור.