שכירי החרב של הכיבוש הטורקי כופים את הגיוס בכפייה על הצעירים בראס אל-עין הכבושה

אל-חסכה – סאנא

מקורות מקומיים בעיר ראס אל-עין שבפרבר אל-חסכה הצפוני, מסרו כי כוחות הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלהם מקרב הטרוריסטים הכפיפו מה שמכונה הגיוס בכפייה על הצעירים באזורים הנשלטים על ידיהם, ובמסגרת זו בצעו מסעי פשיטות וחטיפות שבמהלכם חטפו עשרות צעירים ושלחו אותם למחנות האימון שלהם כדי לאלץ אותם ללחום בשורות שכירי החרב, בו בזמן ששורר זעם רב בקרב התושבים שם שמסרבים לגיוס בניהם בשורות שכירי החרב של הכיבוש הטורקי.

ובנוסף לכך, המקורות הוסיפו כי שכירי החרב השתלטו על הדלק באזורים הנתונים לשליטתם, ומנעו את החקלאים מלהנות מהדלק בפעולות החקלאות שלהם, ובעקר להשקית שדותיהם במיים, דבר שחושף רבים מהחקלאים שם למצב מחייתי מסוכן, ובעקר משום ש-90 % מהתושבים באזור נשענים על השקיית אדמותיהם החקלאיות במיים באמצעות משאבות.