אלעימאד אלפריג’ בסיור שעשה באיזור הדרום: כוחותינו המזוינים כיום חזקים ביותר ונחושים בדעתם ללחום בטירורסטים.

דמשק – סאנא
אלעימאד /פהד ג’סם אלפריג’/ סגן המפקד הכללי לצבא ולכוחות המזוינים, ושר ההגנה אמר כי: “כוחתינו המזוינים הם כעת בעלי יכולת גדולה יותר ומוטיבציה יותר ללחום בטירורסטים ולמגר אותם יהיה אשר יהיה הגבוי שמעניקים להם גורמי התוקפנות ובראשם ישראל”.
דברים אלו אמר אלפריג’ כאשר סייר היום בלווית קציני המטה הכללי בכמה יחידות לוחמות ומוצבים צבאיים בגזרה הדרומית, במהלכו בדק מקרוב את מוכנות הכוחות ותנאי עבודתם, ואת המהלכים הננקטים על ידיהם כדי להגן על איזורי האוכלוסיה השלווים בפני התקפות האירגונים הטירורסטיים. אלעימאד אלפריג’ העביר את ברכות הנשיא בשאר אל-אסד ללוחמים הגיבורים שממלאים את משימותיהם יומם-ולילה כדי להחזיר את הביטחון והיציבות לכל שטחי סוריה.
אלעימאד אלפריג’ שמע למפקדים בשדה אשר הבהירו לו באריכות את טיבם של הגיזרה, המערכות, והביצורים הצבאיים ואת מידת התאמתם לדרישות משימות הלחימה האפשריות, והנחה אותם לצורך להיות עירניים כדי לא לאפשר לטירורסטים לבציע כל התקפה טירורסטית פיראית”.
אלעימד אלפריג’ שבח את מוטיבציה הלחימה הגבוהה של לוחמי הצבא והכוחות המזוינים, ואת פעולות הגבורה שמבצעים תוך הקרבה כדי להגן על המולדת, ולהחזיר הביטחון, והיציבות לרחביה.