הכיבוש הטורקי וטרוריסטיו מזייפים מסמכים כדי להשתלט על הבתים והרכוש של תושבי אזור ראס אלעין בריף אלחסכה

אלחסכה – סאנא

מקורות מקומיים חשפו כי שכירי החרב של הכיבוש הטורקי מארגוני הטרור הפרוסים בעיר ראס אלעין והפריפריה שלה בצפון-מערב אלחסכה פתחו בתמיכה על ידי שלטונות הכיבוש הטורקי בשלב חדש של התנהגויות לשנות את הסביבה הדמוגרפית לאזורים שכבשו ,דרך הנפקת מסמכי בעלות חדשים מזויפים כדי להשתלט באופן סופי על רכוש התושבים.