טרורסטים רבים חוסלו וקניהם הושמדו בפריבריות של חומס וקוניטרה

מחוזות-סאנא

יחידות של הצבא והכוחות המזוינים עבו את היריות שלהן לעבר הרכוזים של ארגוני הטרור התקפיריים בפריבריה של קוניטרה, הפועלים נגד התשתיות ונגד התושבים מתוך תאום ישיר עם ישות הכיבוש הישראלי.

מקור צבאי מסר לסאנא כי המבצעים התכופים של הצבא נגד קני ורכוזי הארגונים התקפיריים הפועלים תחת הנהגתו של ארגון ג’בהת אל-נוסרה ,חוסלו רבים מהם והושמדו כלי הנשק והתחמושת שהין בידיהם בכפר אופניה שמצפון לכפר אלחמידיה שבו היו אתמול כמה פעולות איכותיות שהסתימו ברצח ובפציעת טרורסטים רבים.

אותו מקור הוסיף כי יחידה של הצבא והכוחות המזוינים בצעה פעולה איכותית נגד רכוזי הטרורסטים והרגה רבים מהם בכפר אום באטנה שממערב לעיר קוניטרה וזאת יום אחרי הריגתם ופציעתם של רבים בעירה אל סמדאניה המרוחקת כשני ק”מ מעיר אלבעת’.

אותו מקור אמר עוד כי יחידות של הצבא השמידו כמה רכוזים של הטרורסטים בעירה מסחרה המרוחקת /18/ ק”מ ממזרח לקוניטרה ,ובצפון תל אל חארה שבו מתבצרים טרורסטים המתנכלים לתשובים בתמיכה מאת ישות הכיבוש המטפלת בפצועים שלהם בבתי החולים שלה.

הארגונים התקפיריים ג’בהת אל-נוסרה ומה שמוכנים בשם אחראר אלשאם, אלו’יאת אלפורקאן השמידו את האתרים של העירה מסחרה הנמצאת על חורבות כפר ארכיאולוגי מהתקופות האיובית והממלוכית ששרידיו נגנבו.1

יחידה של הצבא חסלה כול חבירה של קבוצת טרורסטים חמושה בצפון מזרח לאלטורפאו’י שבפרבריה המזרחית של חומס. ובכביש הבינלאומי בחומס השלטונות תפסו כמה פריצים וקילגרם מסם החשיש ,ונעצרו ארבעה אנשים שהיו באוטבוס שבו נתגלו במחבוא סודי פריצים שבהם משתמשים ביצור מטעני חומר הנפץ. ותוך שתוף פעולה עם התושבים השלטונות חשפו ב /11/ לחודש מחסן נשק ותחמושת בכפר /כפרעאיה/ במחוז חומס כמה מכלי הנשק שנתפסו הם מתוצרת ישראל.