סוריה מגנה את ההתערבות האמרקנית והמערבית הבוטה בענייני הפנים של רוסיה

דמשק-סאנא

סוריה גינתה בחריפות את ההתערבות האמרקנית והמערבית הבוטה בענייני הפנים של רוסיה.

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים אמר בהודעה לסאנא כי ההתנהגויות המערביות מבהירות מחדש את מצב החנף שהיתה עניין סימני למדיניות המערביות ובעיקר כאשר מדברות על דמוקרטיה וזכויות האדם, בנוסף לסנקציות העוולניות שהטיל המערב מהוות הסיבה העיקרית בסבלם של כמה עמים בעולם .