יחידות של הצבא הסורי הוציאו עשרות משפחות מהעיירה זבדין לעיר ג’רמאנה

פרברי דמשק- סאנא

יחידות של הצבא הערבי הסורי ובמסגרת המשימה הלאומית של שמירת בטחונים של האזרחים הסורים, הבטיחו את יציאתן של עשרות משפחות מהעיירה זבדין שבפרברי דמשק המזרחיים,שם נעזרו המשפחות האלה בצבא כדי להציל אותן מארגוני הטרור התכפיריים שמפעילים כל מיני ההפרות וההתנכלויות הפראיות נגד

התושבים כולל שדידת וגניבת נכסיהם, הרעבתם והשפלתם.

יציין שיחידות של הצבא הערבי הסורי הקלו והבטיחו בחודש דיצמבר של השנה שעברה את יציאתם של יותר מ/40/ איש מתושבי זבדין ו/31/ משפחות מתוך עיר דומה כולל כמה חמושים שהסגירו את עצמם למדינה כדי לישב את מצבם המשפטי לפי החוקים והנוהלים של המדינה.