חברת הנפט הישראלית אפיק החלה לגנוב נפט סורי מהגולן הכבוש

הגולן הסורי הכבוש – סאנא

חודש ימים להענקת אור ירוק מדד בית מישפט ישראלי לגניבת נפט סורי מהגולן הסורי הכבוש , חברת אפיק הישראלית לנפט ולגז פתחה במה שכנתה קידוחים ניסויים באתר הנפט -5- לשם הגיעו כלים כבידים לקראת הקידוחיים האמיתיים בעוד כשבועים .

ההכנות לקדוחים החלו לאחר מה שמכונה בית-המשפט העיליון דחה את העירעור שהגישה קבוצה ישראלית המעונינת בסביבה לפני מספר ימים כדי להפסיק קדוחי הנפט , דבר שאפשר לחברה שבראשה עומד חבר הכנסת לשעבר /אפי איתם/ לפתוח בבצוע תוכויתה הברובוקציוית הכוללת בצוע קידוחים נסיויים בכ 10 אתרים כדי לסרטט מפות ולבדוק נתונים כדי לאמוד את הקף מלאי הנפט בגולן הסורי הכבוש .

פעילי איכות הסביבה מתנגדים לקדוחי הנפט בגולן בשל הסכנה הנשקפת מיהם על מי התהום שמגעים לכנרת טבכיה אך בית המשפט הישראלי שנשען לדוחות שלטונות הכבוש הישראלי טען כי הקידוחים לעומק של ק”מ אחד אינם מסכנים את הסביבה , תוך התעלמותו מכך שקדוחים אלו מבוצעים בשטחים כבושים ובניגוד לחוק הבינלאומי .

יש לזכור שצעד תוקפני ישראלי זה בא לאחר שהאו”ם דרש בחמישי בחודש שעבר מישות הכבוש לעמוד בהחלטות האו”ם הקשורות לגולן הסורי הכבוש ובמיוחד החלטת מועצת הביטחון 497 שנתקבלה בשנת 1981 ואשר התיחסה לחוקים שכפו שלטונות הכבוש הישראליים על שטחים סורים כבושים כבטלים ומבוטלים לפי החוק הבינלאומי.

יצוין כי סוריה כבר הזהירה בשני מסרים ששלח משרד החוץ הסורי ב28 פברואר 2013 ליושב ראש מועצת הביטחון הבינלאומית ולמזכ”ל האו”ם מפני רשוי שלטונות הכבוש הישראליים לחברה אמריקנית לבצוע קדוחים בגולן הסורי הכבוש , שמפיר בצורה בוטה את החלטת מועצת הביטחון הנזכרת לעיל .