הצבא הערבי הסורי הדף קבוצת טירורסטים שנסתה לחדור לאלסוויקה בחלב העתיקה

חלב- סאנא

יחידות של הצבא הערבי הסורי הדפו קבוצת טירטרסטים שנסתה לחדור לשווק אל סוויקא בעיר הוותיקה בחלב וגרמו לפגעות בשורתיה.

גורם מיהמן מסר לכתב “סאנא” כי הטירורסטים בצעו פיצוצים טירורסטים באזור וגרמו נזקים למספר בנינים ארכיאולוגים מערבית לבנין השכון, והוסיף כי בעקבות פעולות טירורסטיות אלו יחידות של הצבא התנגשו עם טירורסטים אלו שאחדים מהם נהרגו ונפצעו.