הצבא הערבי הסורי חיסל טרורסטים רבים אנשי ג’בהת א-נוסרה בפריפריה של מחוז אידלב ופגע ברכוזי הטרורסטים במחוזות אחרים

מחוזות – סאנא

יחידות הצבא הערבי הסורי חיסלו טרורסטים רבים בפריפריה של מחוז דרעה והשמידו את רכוזיהם וכלי הלחימה שלהם . הצבא הציב מארב לשיירה של כלי רכב כבדים ובינוניים . התצאה היתה השמדת 9 כלי רכב ביניהם משורינים , ואחרים עמוסים נשק ותחמושיד. השירה עם הטרורסטים שבה הושמדה כליל .

גם במחוז חומס היכה הצבא הסורי קשות את רכוזי הטרורסטים ומנע את נסיונותיהם לחדור לאזורים שונים במחוז .

ובפריפריה של מחוז אידלב חסלו כוחות הצבא הסורי שלושה עשר טרורסטים , פגעו באחרים אנשי ארגון הטרור “אחרר א-שם” והשמידו את הרכוזים והקינים של ארגון הטרור ג’בהת א-נוסרה בפריפריה של אותו המחוז .