פרלמנטרי סלובקי : המשך הכיבוש הישראלי לגולן הסורי הפרה בוטה לחוק הבינ”ל

ברצלווה- סאנא

יו”ר הוועד האירופי בפרלמנט הסלובקי לובוש בלאהא הדגיש כי המשך הכיבוש הישראלי לגולן מהווה הפרה גסה לחוק הבינ”ל.

בלאהא ציין במהלך דבריו בפני התקהלות של בוחרים כי ישות הכיבוש מבצעת פשעים נגד האנושות ונגד הפלסטינים, מפירה את זכויותיהם ומשתלטת על אדמותיהם ,וקרא לליברלים בסלובקיה להיפסק על פנית האשמות נגד כל מי שמותח בקורת על ההתנהגויות והפשעים של ישראל.