ארגון הבריאות העולמי דחה הצעה ישראלית על תנאי הבריאות בשטחים הפלסטינים ובגולן הסורי הכבוש

ז’נבה – סאנא

הוועד המנהל של ארגון הבריאות העולמי דחה אתמול את ההצעה הישראלית לבטל את הסעיף שכותרתו  תנאי הבריאות בשטחים הפלסטיניים הכבושים כולל מזרח אלקודס והגולן הסורי הכבוש,  מסדר היום של המושב הבא של ועידת אגודת הבריאות העולמית לאחר כישלונה להשיג רוב כתוצאה מהתנגדותן של 15 מדינות בתמורה לתמיכה של שבע מדינות .

הנציג הקבע של סוריה במוסדות האו”ם בז’נבה, השגריר חוסאם אל-דין אללא, גינה בנאומו בפני המושב ה-147 של המועצה, את המשך סירובן של הרשויות הישראליות לאפשר לארגון הבריאות העולמי למלא את המנדט שלו לבחון את תנאי הבריאות של האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש.

השגריר חוסאם אל-דין אללא קרא  לארגון לשלוח משלחת כדי להעריך את המצב ולהבהיר את המכשולים המונעים  את הגישה של האזרחים הסורים הנמצאים תחת עול הכיבוש לטיפול רפואי מתאים.  

אללא הדגיש כי הניסיונות הישראליים המתמשכים לערער את סעיף תנאי הבריאות בשטחים הפלסטיניים הכבושים, כולל מזרח אלקודס, והגולן הסורי הכבוש,  שעל סדר יומה של אגודת הבריאות העולמית, נועדו להעניק  לגיטימציה לכיבוש הישראלי, שממשיך להפיר את החלטות האו”ם וההחלטות הרלוונטיות שננקטו על ידי אגודת הבריאות העולמית בשטחים הכבושים.