בני הגולן הכבוש מבצעים שביתה כללית כאות מחאה נגד תוכנית הישות הציונית להקים טורבינות רוח על אדמותיהם

אלקוניטרה – סאנא

תושבנינו בגולן הסורי הכבוש ביצעו היום שביתה כללית בכל השירותים הציבוריים ,בתי הספר והחנויות כאות מחאה נגד הצעדים הישראליים התוקפניים המתפשטים בגולן והאחרון בהם הקמת טורבינות אוויר על אדמותיהם והפקעת קניניהם בכפיה.

בני הגולן הדגישו בהצהרות לכתב סאנא בקוניטרה כי הקמת טורבינות הרוח היא חלק משרשת תוכנויות התנחלות ישראליות לשדוד את האדמות מבעליהם וגירושם, כשהתוכנויות העברו משלב ההכנה לשלב הביצוע למרות התנגדות בני הגולן ,ההחלטות והאמנות הבינ”ל.

תושבי הגולן הביעו כי הם מוכנים להתמודד עם התוכנית וכיליה ולהדוף אותה דרך העצרות והשביתות.

הם הדגישו את דבקותם באחדות הלאומית ובזהותם הלאומית.

יש לציין כי תוכנית הטורבינות כוללת התקנת 52 מאווררים ענקים, הפקעת כ-600 דונמים מאדמות בני הגולן וגירושם מבתיהם.