בני הגולן מכריזים על שביתה כוללת מחר כאות התנגדות לתוכנית הכיבוש להקמת טורבינות רוח בשטחיהם

אל-קונייטרה – סאנא

בני הגולן הסורי הכבוש חזרו על התנגדותם המליאה לתוכנית הציונית להקמת טורבינות רוח באדמותיהם החקלאיות, ולהפקעת קניניהם בכוח.

תושבינו בגולן הכבוש ראו בהודעה שפרסמו בתום פגישתם בעיירה מג’דל שמש כי ההחלטה בקשר לטורבינות הרוח מהווה תוקפנות מעוולת נגד בני הגולן כדי לאלץ אותם לנטוש את שטחיהם, והדגישו את דבקותם בארץ האבות ובזהותם הערבית הסורית.

בני הגולן הכריזו על ביצוע שביתה כוללת מחר שתכלול את כל מגזרי החברה בגולן וענפי החיים, ולעשות כל מאמץ כדי לעמוד בפני החלטה זו בכל האמצעים האפשריים, והזהירו את ממשלת הכיבוש מפני ביצוע החלטתה התוקפנית.