בני הגולן פתחו בעצרת מחאה נגד טורבינות האוויר שישראל מתכוונת להתקין באדמותיהם

אל-קונייטרה – סאנא

בני הגולן הערבי הסורי הכבוש ארגנו עצרת מחאה נגד פרוייקט טורבינות האוויר שישראל מתכוונת להקים בתוך אדמותיהם החקלאיות.

הם הדגישו כי אין פרוייקט זה אלא מעין חוליה בשרשרת המעשים הציוניים המתועבים והמבוצעים נגד הגולן הכבוש וזהותו הערבית הסורית במטרה לשדוד עוד ועוד מרכושם של התושבים הסורים בעלי האדמה.

יש לציין ששלטונות הכיבוש הישראלי מתכוונים לפתוח בפרוייקט המדובר עם 46 טורבינות אוויר האמורות לכרסם קרוב ל- 6000 דונמים מהשטחים שמסביב לכפרים מג’דל שמס, עין קניה, בוקעאת’א ומסעדה, אבל בני האדמה דבוקים בה ולא יוותרו עליה יהיו ההקרבות אשר יהיו.