162 מדינות קוראות לישראל להתחיב להחלטות הקשורות בגולן הסורי הכבוש : החלטת הספוח בטלה ומהווה הפרה גסה לחוק הבינלאומי

ניו-יורק – סאנא

האו”ם חזר על קריאתו לישראל להתחיב  להחלטות הקשורות בגולן הסורי הכבוש ובעיקר החלטת מועצת הביטחון מספר 497 משנת 1981 שרואה בהחלטת ישראל לכפות החוקים והנוהלים שלה על הגולן הסורי הכבוש כבטלה ואין לה שום תוקף חוקי בינלאומי .

ההחלטה של האו”ם אושרה ברוב גדול של 162 מדינות לעומת ישראל שהצביעה לבדה נגד ההחלטה שקראה לישראל  לבטל מיד את החלטת ספוח הגולן ורואה שכל הצעדים התחוקתיים והמנהליים שנקטה ישראל או שתנקוט במטרה לשנות את אופי הגולן הסורי הכבוש ואת מעמדו החוקי הם בטלים ומהווים הפרה גסה לחוק הבינלאומי ולהסכם ג’ניבה הקשור בהגנת האזרחים  בעת  מלחמה ואין לה שום תוקף חוקי .

ההחלטה קראה גם לישראל לחדול מהכבפת /האזרחות הישארלית/ ו/תעודות הזהות/ הישראליות על התושבים הסורים בגולן הסורי הכבוש ומצעדי הדכוי שנוקטת נגדם .