הצבא השמיד את הבצורים של הטרורסטים בחלב ובחומס, וסכל את הנסיונות שלהם להסתנן בפריפריה של דרעה

מחוזות – סאנא

כוחות הצבא הערבי הסורי סכלו את הנסיונות של הטרורסטים להסתנן במקומות שונים בפריפריה של מחוז דרעה. גם בפריפריה של דמשק חסלו כוחות הצבא טרורסטים רבים , ופצעו אחרים, בעת שניסו להסתנן למקומות שונים באותה פריפריה.

גם חסלו הכוחות של הצבא , פצעו טרורסטים , והשמידו מערכות הנשק וכלי הרכב בהם השתמשו הטרורסטים בסביבות חלב ,מחוז אדלב , ובפריפריה של מחוז חמה , וחומס שם חסלו הכוחות ופצעו טרורסטים רבים בסביבות שדה הגז שאער ובסביבה הצפונית של המחוז .