הפטריארך אל ראעי קורא לתפילה למען השלום במזה”ת ולרבות בסוריה ובעיראק

מילאנו- איטליה- סאנא

הפטריארך של העדה הנוצרית מארונית ,הקרדינאל מר בשארה בוטרוס אל ראעי חידש את הקריאה שלו לתפילה למען השלום במזה”ת, ולרבות בסוריה ,בעיראק,ובשטחים הפלשתיניים הכבושים.

הפטריארך אל ראעי אמר בתפילה שהוקמה בעיר מילאנו שבאיטליה היום: אנו מתפללים למען יציבות לבנון ויציאתה מהמשברים המדיניים,הכלכליים והביטחוניים שלה.

הפטריארך כזכור הדגיש בהתבטאויות קודמות : ישנן מדינות מערביות וערביות התומכות בארגונים ובתנועות הקצוניות באזור, תמיכה מדינית ופיננסית, והטרור הפוגיע כיום בסוריה בעיראק, בלבנון ,ובמדינות אחרות עלול לפגוע מחר גם בוואשנטון, בלונדון, ובפריס.