אומח’אנוף : סוריה שומרת על עצמאותה ועומדת בקוים הקדמיים של הלחימה בטירור

בירות – סאנא

סגן יושב ראש מועצת הפידרציה הרוסית אליאס אומח’אנוף הדגיש שסוריה המגנה על עצמאותה , עומדת היום בקוים הקדמיים של הלחימה בטירור הבינלאומי , והיא זקוקה לתמיכה .

מוסקובה תתרום את חלקה בנהול ההידברות הפנימית הסורית בכל הדרכים- אמר הפקיד הרוסי בפגישה עם העתונאים בבירות . אנו – הוסיף– נפגשים עם הנשיא בשאר אל-אסד כדי לקדם את המודעות שלנו לממצאים הגיאופליטיים החדשים . והנשיא אל-אסד רואה שרוסיה החזירה את מקומה בעולם הערבי והפכה לשחקן עצמאי במזרח התיכון .

הנשיא אל-אסד הוסיף אומאח’אנוף שם את הדגש בפגישה עם המשלחת הפרלמנטרית הרוסית על הלחימה בטירור שהממשלה הסורית מנהלת אותה , בד בבד עם הנכונות לקיים הידברות לשמירת האנטרסים של העם הסורי . הנשיא אל-אסד אוהב את מולדתו והיא מוכן ללחום למענה – אמר הפרלמנטרי הרוסי .