התמודדו עם כול תוכניות הכבוש הישראלי

דמשק-סאנא

תושבי הגולן הסורי הכבוש הם ספור של דביקות באדמה ושל ההשתיכות למולדת האם.

מאז היום הראשון לכבוש הגולן הערבי הסורי ,חתרו תמיד שלטונות הכיבוש הישראליים לשנות את אופיו הגיאוגרפי ואת הרקמה הדימוגרפית שלו,ולכפות על תושביו כמה החלטות זדוניות, כצעד מהתוכנית שלהם הקולעת לשנות אופיו הערבי הסורי ואת מעמדו החוקי.

התוכנית שישות הכיבוש הישראלי מנסה לכפות על הגולן כדי לשנות את זהותו הסורית ,נתקלת בהתנגדות עיקשת של תושביו דווקא מאז שהכובשים ניסו לכפותה, שכן בני עמנו בגולן פתחו בשביתה היסטורית כדי לסרב את הכניעה לנסיונות שמטרתם להחיל עליהם את החוקים הישראליים ב /14/ לחודש דיצמבר /1981/ ,ולסרב כול הצעדים הפרובוקטיביים של הכבוש. ובמסגרת התנגדותם התושבים על כול חוגיהם הלאומיים והעממיים גילו דביקות באדמה שלהם ,והדגישו השתיכותו של הגולן למולדת האם סוריה .

1

הממשלה של סוריה מדגישה תמיד ובכול הפורומים הבינ”ל כי ההפרות שמבצעת ישראל נגד החוק הבינ”ל בגולן ,הן הפרות מוכפלות ,שכן ישראל לא הסתפקה בכיבוש הגולן הסורי ,אלא תכננה בכוונה תחילה לנקוט בצעדים זדוניים במטרה לשנות את הזהות שלו.

הכיבוש הישראלי משלה את עצמו בסברה שהארועים המתרחשים בימים האלה בסוריה עלולים ליצור לפניו הזדמנות נאותה שתעזור בידו לכפות את התוכניות שלא הצליח לכפות עד כה .כך אמר השבוי המשוחרר //בושר אל-מקת// בהודעה שמסר לאתר סאנא בשפה העברית, ובאותה הודעה דיבר אל מקת על הסיוע ששלטונות הכיבוש מגישים לקבוצות הטירור בצורת חימוש וטיפול רפואי ולפעמים דרך ההתערבות הישירה. ומדמים לעצמם שהסיוע שלהם יועיל להם במישור בנית גדר הביטחון שהם רוצים להקים.

אל -מקת הדגיש עוד כי החלומות של הכיבוש המנסה לכפות את האזרחות שלו על תושבי הגולן נידונים להתפורר מול עמידתם האתנה של תושבי הגולן ושל הגבורים הסוריים בכלל בכול זירות הכבוד והגאווה,שכן תושבי הגולן כפי שאמרנו מלכתחילה הכריזו דווקא מאז התחלת הכיבוש בשנת /1967/ שהם דוחים מכול וכול להיכנע לכיבוש.

אל –מקת הבהיר כי חוש ההשתיכות למולדת האם סוריה זורם כדם בוורידים של בני עמנו בגולן גברים,נשים,צעירים,צעירות ,ילדים וזקנים מפני שחוש ההשתיכות הוא האמת ועובדה המוכיחה קיומם על האדמה שאותה ברכו השמים וקודשה בדמם של החללים.

הרוקיח גאנדי אל-כחלוני מתושבי הגולן הוקיע את השתיקה הבינ”ל מול הצעדים הזדוניים של ישראל נגד תושבי הגולן הסורי והוקיע אי הפעלת לחץ על ישראל כדי לחייב אותה ליישם את ההחלטות הבינ”ל ובמיוחד את ההחלטה מספר /497/ של מועצת הביטחון שרואה בהחלטתה של ישראל לכפות את החוקים , הרבונות והשיפוט שלה על הגולן הסורי הכבוש כהחלטה בטלה ומבוטלת שאין לה שום תוקף בינ”ל.

 ההחלטה מועצת הבטחון/497/

החלטה 497 של מועצת הבטחון שסרבה החלטתה של ישראל לספח את הגולן ב17 לחודש דיצמבר 1981

מועצת הביטחון קימה דיון על האגרת של הנציג הקבוע של הרפובליקה הערבית sהסורית מארבעה עשר לחודש דיצמבר/1981/ ואשר פורסמה במסמך /14791/

המועצת הדגישה מחדש כי ההשתלטות על שטחים בכוח היא דבר שאינו מקובל על פי כללי מגילת האו”ם,כללי החוק הבינ”ל ,והחלטות מועצת הביטחון שטפלו בענינים כאלה,

1) החלטה של ישראל להחיל את החוקים שלה על גבעות הגולן הסוריות הכבושות היא החלטה בטלה ומבוטלת, ואין לה תוקף חוקי בזירה הבינ”ל

2)המועצה תובעת מישראל שהיא כוח כיבוש לבטל מיד את ההחלטה שלה.

3)המועצה רואה בכול סעיפי אמנת ג’ניבה שנחתמה בשנים עשר לחודש אוגוסט 1949 על הגנתם של האזרחים בזמני המלחמה כסעיפים תקפים בשטחים  הסוריים הכבושים על ידי ישראל מאז חודש יוני 1967.

4)המועצה מאיצה במזכ”ל האו”ם שיגיש דין וחשבון בדבר ישום החלטה זו תוך שבועיים, ואם ישראל לא צייטה להחלטה,המועצה תתכנס לישיבה ללא מן המנין תוך תקופה שלא תאחר מיום 15 לחודש ינואר 1982 כדי לדון בנקיטת הצעדים המתאימים בהתאם לכללי מגילת האו”ם.

המועצה אמצה פה אחד את ההחלטה הזאת בישיבתה מספר 2319 .

 

אל- כחלוני החזיר לזכרונות את הסרוב של תושבי הגולן דווקה מאז שישראל קבלה אותה החלטה,בראותם את ההחלטה הישראלית החלטה של שלטונות כיבוש שאין להם שום זכות או סמכות לפעול למען שנוי אופיו של הגולן שהוא אדמה ערבית סורית.

5

אל כחלוני הדגיש כי תושבי הגולן הסורי עודם מדגישים עד יומנו זה כי הם מסרבים לקבל את ההחלטה הישראלית והם מארגנים בכול הזדמנות לאומית ובכול שנה ארועים חגיגיים לציון ההזדמנויות הלאומיות של מולדת סוריה ולציון יום השנה לשביתה שלהם מקימים חגיגות באזור עין אלתינה כדי להביע שוב ושוב סרובם להיכנע להחלטת הספוח שקבלה ישראל בשנות /1981/ .

יש לציין כי האו”ם חידש לפני כמה ימים דרישתו מישראל לציית להחלטות של הלגיטמציה הבינ”ל ולרבות להחלטות המדברות על הגולן הסורי הכבוש ומיוחד החלטת מועצת הביטחון מספר /497/ . הדרישה של האו”ם נכללה בדיוני הוועדה של האו”ם המטפלת בשאלות המדיניות ובנושא חסול הקולונלזם.

 סמר מחמוד