הצבא מסכל את הנסיונות של הטירורסטים להסתנן ומשמיד את ציודם

מחוזות- סאנא

יחידות של הצבא הסורי חיסלו טירורסטים רבים בכפרים ובעירות של חומס .

מקור צבאי מסר שכוחות הצבא , תוך שתוף פעולה עם ההגנה העממית, סיכלו נסיונות שונים של הסתננות טירורסטים לעבר באר גאז בפרפריה של המחוז , הרגו ופצעו רבים מהם .

גם בפרפריה של מחוז דרעא הדבירו כוחות הצבא הסורי טירורסטים רבים, השמידו את הציוד שלהם במקומות שונים בתחום המחוז .

ובמחוז אדלב פגעו כחות הצבא בריכוזי הטירורסטים מערבית לעיר , השמידו מקלע כבד שהיה ברשותם , וחיסלו חמושים רבים במקומות שונים ברחבי המחוז הזה .