הארועים בשטח

מספר ממפקדי הטרורסטים נהרגו באלקוניטרה ,חיל האוויר השמיד קינים לטרורסטים בפרבר אידלב

מחוזות – סאנא בפרבר אלקוניטרה גורם צבאי מסר לכתב /סאנא /כי יחידה מהצבא השמידה במבצע איכותי קן למפקדי אירגוני הטרור הסלפי בהובלת חזית אלנוסרא בכפר אום אלעזאם השיך לעירה ח’אן …

עוד ידיעות

הצבא חסל 10 טרורסטים בבוסרא אלשאם והשמיד קינים לאירגוני הטרור בלאטקיה ואידלב

מחוזות – סאנא בפרבר אידלב גורם צבאי מסר כי מטוסי הקרב תקפו היום בבוקר קינים לטירורסטים בכפרים קרקור וקניסת נח’לה בפרבר ג’סר אלשווע’ור וכתוצאה לכך נהרגו מספר טרורסטים והושמדו אמצעי …

עוד ידיעות

יחדות ההגנה על שדה התעופה אבו-ד’הור בסיוע חיל האוויר הדפו את הנסיונות של הטרורסטים לתקוף במקום וחסלו רבים מהם

מחוזות  – סאנא מקור צבאי מסר לסוכנות “סאנא” כי יחידות  הצבא המגנות על שדה התעופה אבו-ד’הור בסיוע מטוסי חיל האוויר, הדפו חבורות טרור שברובן אנשי ג’בהת אלנוסרה אשר נסו לתקוף …

עוד ידיעות

יחידות מהצבא בסיוע חיל האוויר חסלו 70 טרורסטים בפרבר לאטקיה, והשמידו קינים לטרורסטים בפרבר חמא ואידלב

 מחוזות  – סאנא בפרבר הצפוני-המזרחי של לאטקיה, גורם צבאי מסר כי חיל האוויר בצע גיחות מסיביות נגד קיני ומאחזי טרורסטי ג’בהת אלנוסרה בצפון מזרח העיר לאטקיה. הגורם הוסיף כי כ …

עוד ידיעות

הצבא בשתוף-פעולה עם ההתנגדות הלבנונית השתלט על כיכר אל עג’אן בעיר אלזבדני

מחוזות –סאנא גורם צבאי מסר לכתב “סאנא” כי יחידות מהצבא הערבי הסורי בשתוף-פעולה עם ההתנגדות הלבנונית השתלטו על כיכר אלעג’אן בשכונה המערבית שבעיר אלזבדאני. הגורם הוסיף כי הפעולות נגד הטרורסטים …

עוד ידיעות

חיל האוויר חסל כ 50 טרורסטים בפרבר לאטקיה ומשמיד מצבור תחמושת ומשגר רקיטות לטרורסטים

מחוזות-סאנא מקור צבאי הודיע שכמה טרורסטים נהרגו ונפצעו ,וכלי רכב שלהם הושמדו בהתקפה שביצעו מטוסי הקרב נגד הקנים והרכוזים של הטרורסטים באלענקאווי, בתל זוג’רום,באללטאמנה ובטנג’רה שבפריבריה של חמה. המקור הוסיף …

עוד ידיעות