סוריה והעולם

אל-מוקדאד:היחסים בין סוריה לאיראן אסטרטגיים… עבדאללה יאן נעשה לקדם היחסים הכלכליים לרמת היסחים המדיניים

דמשק – סאנא שר החוץ והמהגרים ד“ר פייסל אל-מוקדאד הדגיש כי היחסים בין סוריה לאיראן אסטרטגיים, וכי יחסים אלה יוכתרו בהשיגם שישקפו את עומקם ואת רצונן של שתי הארצות לפתיח …

עוד ידיעות