סוריה והעולם

הודעת הסיכום של מועצת האיחוד הכללי של סופרי ערב ..גינוי הטרור האינטלקטואלי

דמשק – סאנא בהודעת הסיכום שלהם, הדגשיו המצטרפים לכנס מועצת איחוד סופרי ערב, כי ישנו צורך בייבוש מקורות הטרור התרבותיים, הכלכליים והמדיניים, וציינו שהגולן הסורי הכבוש נחשב לשטח סורי ובכן …

עוד ידיעות