סוריה והעולם

אל-ג’עפרי דן עם המשלחת של האגודה של ונציה לידידות איטלקית-ערבית על תפקידה של תרבות בעשיית שלום והתקרבות בין העמים

דמשק – סאנא סגן שר החוץ והמהגרים  ד”ר בשאר אלג’עפרי שוחח עם משלחת האגודה ונציה לידידות איטלקית-ערבית חשיבות תפקידה של התרבות ביצירת שלום חשיבותם של ביקורים ופרויקטים תרבותיים בהתקרבות בין …

עוד ידיעות

משרד החוץ : ההתקפות הישראליות החוזרות ונשנות נגד מטרות אזרחיות בסוריה  .. פשעי מלחמה

דמשק – סאנא משרד החוץ והמהגרים הדגיש כי ההתקפות הישראליות החוזרות ונשנות ובמיוחד אלה המכוונות נגד מטרות אזרחיות בסוריה, מהוות פשעי מלחמה שמאיימים על השלום והביטחון וגם על שלמות התנועה …

עוד ידיעות