חדשות

וועדת ענייני האסירים מזהירה מפני הדרדרות מצבם הבריאותי של שני אסירים בבתי המעצר של הכיבוש

אלקודס – סאנא וועדת ענייני האסירים והמשוחררים הפלסטינים  הזהירה מפני הדרדרות מצבם הבריאותי של האסירים ו’ליד דקא ועלי חסאן שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי, בשל מדיניות ההזנחה הרפואית המכוונת. הוועדה …

עוד ידיעות

משלחת הכניסיה הארתודוקסית הרוסית הגישה מכשורים רפואיים לבית חולים הפטרירכי אלחסן

חומס – סאנא משלחת הכניסיה הארתודוקסית הרוסית בראשותו של הכומר אנטונוס יו”ר מחלקת יחסי החוץ בבטרירכיה של מוסקבה, ספקה לבית  חולים הפטרירכי אלחסן שבאזור ואדי אלנז’ארא שבפרבר חומס המערבי, מכשורים …

עוד ידיעות

אלמעסראו’י: על שוחרי השלום בעולם לשאת באחריותם לתמוך בסוריה  ולהסיר את הסנקציות המוטלות עליה

ביירות – סאנא מתאם המסע העממי הערבי והבינ”ל להסרת המצור מעל סוריה מג’די אלמעסראו’י אמר כי התמיכה בסוריה צריכה לגיבוים של שוחרי השלום הערבים ושל שוחרי השולם בעולם, כדי להביא …

עוד ידיעות

טבאע דן עם נציג הנציבות העליונה לענייני הפליטים בחיזוק שיתוף הפעולה בתחום החינוך

דמשק – סאנא שר החינוך ד”ר דארם טבאע דן היום עם נציג הנציבות העליונה לענייני הפליטים בסוריה סיפנקא דנאבאלא והמשלחה הנלווית אליה בחיזוק שיתוף הפעולה התרבותי בין שני הצדדים. השר …

עוד ידיעות

השגריר אלדנדח: בימים הקרובים תותר כניסת המשאיות הסוריות והעיראקיות לשתי הארצות

בגדאד – סאנא שגריר סוריה בבגדאד סטאם ג’דעאן אלדנדח מסר כי בימים הקרובים תותר כניסת משאיות המסחר הסוריות והעיראקיות לשתי הארצות. אלדנדח אמר לכתבת סאנא בבגדאד כי כניסת משאיות המסחר …

עוד ידיעות