rodaina

מנסור מחדש את קריאתו לקהילה הבינ”ל לשאת באחריותה לסיים את הכיבוש ולהפסיק את ההתנחלות

ניו יורק  –סאנא נציג פלסטין הקבוע באו”ם ריאד מנסור חידש את קריאתו לקהילה הבינ”ל לשאת באחריותה, ליישם את ההחלטות הרלוונטיות, לסיים את הכיבוש הישראלי ולהפסיק את התרחבות ההתנחלות. סוכנות וופא …

עוד ידיעות