mouhmad

הקהילה הסורית בהונגריה והפורום למען סוריה : מבצעי הפשעים בסוריה יישפטו יחד עם תומכיהם

בודפשט – סאנא הפורום למען סוריה והקהילה הסורית שבהונגריה גינו בחריחפות את הפשע הנפשע שביצעו הטירוריסטים אתמול בעיר חסכה ואשר כתוצאה לו נפלו קורבנות רבים ונגרם נזק רב ברכוש הפרטי …

עוד ידיעות

משרד החוץ והמהגרים : פיצוץ הטירור שבחסכה בא כדי לבצע את המדינויות של ממשלי הטינה והקיצוניות

דמשק – סאנא משרד החוץ והמהגרים הדגיש שפיצוץ הטירור שהיה בעיר חסכה אתמול , בא לפי הוראות מצידם של ארגוני הטירור והקיצוניות באלריאד’ , באנקרה , בדוחא ובמדינות מערב שרוצות …

עוד ידיעות