mouhmad

משרד החוץ הפלסטיני קורא להפעיל לחץ בינ”ל על הכיבוש כדי להפסיק את פשעיו נגד האנושות

אל-קודס הכבושה – סאנא משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה  בינ”ל להפעיל לחץ על שלטונות הכיבוש הישראלי כדי להפסיק את פשעיו נגד האנושות וההתקפות הקשות שהם מבצעים נגד בני העם הפלסטיני, …

עוד ידיעות