Hadeel

מערכות ההגנה האוויריות של הצבא הערבי הסורי הגיבו לתוקפנות ישראלית בשמי הדרום והפילו מספר טילים

 דמשק-סאנא מערכות ההגנה האוויריות של הצבא הערבי הסורי הגיבו עם שחר היום לתוקפנות ישראלית בשמי אזור הדרום והפילו מספר טילים. גורם צבאי אמר לכתב סאנא כי בשעה  שלוש ואחת עשרה …

עוד ידיעות