Hadeel

הטמפרטורות נוטות לרדת

דמשק- סאנא הטמפרטורות נמשכות לעלות עד להיות גבוהות מהממוצע בכ- 6 -9 מעלות בשל השפעתו של אפיק רום . השירות המטאורולוגי מסר כי מזג האוויר יהיה נאה בדרך כלל וקר …

עוד ידיעות