Hadeel

עשרות מתנחלים מחדשים את פריצתם למסגד אלאקצה בשמירתם של כוחות הכיבוש

אלקודס – סאנא כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו כי עשרות מתנחלים פרצו היום למסגד אלאקצה מכיוון שער המוגרבים , וביצעו סיורי פרובוקציה ברחבותיו תוך שמירה כפדנית מטעם כוחות הכיבוש.  כוחות הכיבוש …

עוד ידיעות

פורום האסירים קרא לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל לשחרר את האסירים

אלקודס – סאנא פורום האסירים הפלסטינים קרא  היום לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל לשחרר את האסירים הפלסטינים מבתי הכלא הישראלים על רקע התפרצות נגיף הקורונה בבתי הכלא הישראלים. פורום …

עוד ידיעות