Hadeel

לפי הנחיותיו של הנשיא בשאר אל-אסד , הרמטכ”ל איוב ערך בקור ביחידות של הצבא הערבי הסורי באיזור תדמור

מחוזות – סאנא לפי הנחיותיו של הנשיא מר בשאר אל-אסד , הרמטכ”ל של הצבא הערבי הסורי הג’נרל עלי עבדאללה איוב ערך בקור שדה ביחידות הצבא הערבי הסורי שמתקדמות בכוון העיר …

עוד ידיעות