Hadeel

אלמוקדאד : יש הרבה מגעים עם ההנהגה הסורית , והודאה בשגיאות מהמדינות שהובילו את המלחמה על סוריה… שעבאן : המערב התחיל להבין את הצורך לשנות את דרכו

דמשק –סאנא  סגן שר החוץ ד”ר פיסל אלמוקדאד הדגיש כי יש אמונה ותקווה בקרב הסורים כהנהגה ,עם וצבא בניצחונה של סוריה במלחמה נגד התוקפנות המתוכננת שנועדה להשמידה זה  כחמש שנים …

עוד ידיעות

בכל חוצפה

דמשק – סאנא העיתון אלתורה היוצא לאור בדמשק כתב תחת כותרת זו” בכל חוצפה” כי ארצות הברית לא מסתפקת בהתעלמות מהפשעים של הטרורסטים באזור ומהפשעים של הכוחות הישראליים עמם , …

עוד ידיעות