Hadeel

חיידר : הפתרון המדיני בידי סוריה

מוסקבה – סאנא ראש המפלגה הלאומית חברתית וראש משלחת ועדת הדיאלוג הלאומי שליד וועידת טהרן והשר לעיניני פיוס לאומי הדגיש את חשיבות התאום למען מציאת פתרון מדיני למשבר בסוריה בכדי …

עוד ידיעות

כשלון הסוכן והיסטריה המממן

דמשק – סאנא  עיתון אלת’ורה היוצא לאור בדמשק כתב תחת כותרת כשלון הסוכן והיסטריה המממן כי ברור לכל בעל שכל הגון כי ישראל ממלאה תפקיד מרכזי בהפצת הטרור והאינרכיה באמצעות …

עוד ידיעות

הגולן בעין … יערוביה

דמשק – סאנא יערוביה כפר ערבי סורי בגולן הסורי הכבוש שייך לנפת אל-חושניה הכפר נכבש עלידי הכוחות הישראליים בשנת 1967, ובו חיו כל האזרחים הסורים בשלווה ובביטחון לפני הכיבוש הישראלי …

עוד ידיעות

רוסיה ניסתה בהצלחה טיל באליסטי

מוסקבה – סאנא  רוסיה ניסתה בהצלחה טיל באליסטי בין יבשתי מדגם טובול בי-סי 12 אם מאתר הניסויים קבוצין בדרום המדינה .  דובר בשם כוחות הטילים אסטראטיגיים הרוסים הדגיש כי ניסוי …

עוד ידיעות

תוקפנות מובסת

דמשק – סאנא עיתון אלת‘ורה היוצא לאור בדמשק כתב תחת כותרת זו תוקפנות מובסת כי העם הסורי ומאז היום הראשון למלחמה הנפשעת נגד המולדת האם סוריה יודיע כי מלחמה זאת …

עוד ידיעות