Hadeel

הכיבוש האמריקני מוציא 88 משאיות ומכליות עמוסות בנפט וחיטה גנובים משטחי סוריה לצפון עיראק

אלחסכה – סאנא מקורות מקומיים דיווחו לכתבת סאנא כי כוחות הכיבוש האמריקני הוציאו טור כולל 88 משאיות ומכליות עמוסות בנפט ודגנים גנובים מפרבר אלחסכה לצפון עיראק, דרך מעבר אלוואליד הבלתי …

עוד ידיעות

פציעת מאות פלסטינים במהלך פריצתם של כוחות הכיבוש הישראלי למסגד אלאקצה

אלקודס -סאנא הסהר האדום הפלסטיני הודיע ​​היום על פציעתם של מאות פלסטינים במהלך פריצתם של כוחות הכיבוש הישראלי למסגד אלאקצה המבורך, כולל עשרות פגיעות קשות בראש ובעין. סוכנות הידיעות הפלסטינית …

עוד ידיעות

האיחוד הפרלמנטרי הערבי מגנה את התנהגויות הכיבוש הטורקי על ידי ניתוק המיים על תושבי אלחסכה

ביירות -סאנא האיחוד הפרלמנטרי הערבי גינה בחריפות את התנהגות הכיבוש הטורקי על ידי ניתוק המיים על תושבי אלחסכה, וקרא לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ מיידי על שלטונות המשטר הטורקי להפסיק את …

עוד ידיעות