Hadeel

סוריה זכתה במידלית ברונזה באולמפידה האסיתית  לאינפורמטיקה “APIO ” לשנת 2021

דמשק-סאנא צוות האולמפידה המדעית הסורי לאינפורמטיקה זכה במדילידת ברונזה באולפידה האסיתית לאינפורמטיקה ” APIO ” לשנת 2021. התלמיד ברנארד ג’ורג’ אבראהימשה מכתה י”ב מעיר חאלב זכה במידליה באולמפידה שאורגנה באנדונסייה …

עוד ידיעות