Hadeel

בהשתתפות סוריה נפתחו עבודות המפגש העשירי של התאחדויות הראדיו והטלוויזיה בטהרן

טהרן-סאנא בהשתתפות סוריה נפתחו היום עבודות המפגש העשירי של התאחדויות הראדיו והטלוויזיה של המדינות האסלמיות בטהרן תחת הסיסמה ” צדק התקשורת וחופש הביטוי “. יש לציין כי המשלחת הסורית בראשותו …

עוד ידיעות