Hadeel

משלחת פלסטינית בגולן הסורי לאות תמיכה באזרחים הסורים

 הגולן – סאנא במסגרת הסולידריות הפלסטינית – סורית להתמודד בפני הכיבוש הישראלי,משלחת פלסטינית ביקרה בגולן הסורי הכבוש לאות תמיכה באזרחים הסורים. חברי המשלחת בראשותו של מזכ”ל הוועדה המרכזית לפתח’ ג’בריל …

עוד ידיעות

אלפי פלסטינים קיימו את תפילת השחר במסגדי אל-אקצה ובאל-אבראהימי כתמיכה באסירים

אלקודס –סאנא אלפי פלסטינים הקימו היום את תפילת השחר במסגדי אל-אקצה שבאלקודס ובאל- אברהימי שבחברון כאות של הזדהות עם האסירים השובתי רעב שבבתי הכלא הישראליים . סוכנות מעאן מסרה כי …

עוד ידיעות