מבזקים

kais

השמדת קנים של טירורסטים בסביבות בארות הגז שאער שבפריפריה של חומס. הריגת ופציעת רבים בפריפריות של אדלב, חמה, ודרעה .

מחוזות – סאנא הצבא הסורי השמיד שני קינים של טירורסטים, חסל ופצע רבים מהם בסביבות שדה הגז שאער שבפריפריה של חומס. גם בפריפריה של אדלב הושמדו וחוסלו טירורסטים רבים על …

עוד ידיעות

הוא הסיבה העקרית להעדר הבטחון בעולם

טהרן- סאנא משרד החוץ האירני הדגיש שהכבוש בפלסטינה הוא הסיבה העקרי להעדר הבטחון והיציבות באזור ובעולם. את הפתרון אפשר לקדם דרך סיום הכבוש, החזרת הזכויות לפלסטינים וביניהן זכות ההגדרה העצמית …

עוד ידיעות