kais

חיל האוויר הסורי תקף ריכוזים לטרוריסטי דאעש בדיר א-זוא ובפרברי א-רקה, חומס וחמא

מחוזות – סאנא גורם צבאי מסר לכתב /סאנא/ כי מטוסי הקרב הסוריים השמידו מטות ונקודות מבוצרים לארגון דאעש הטרוריסטי, שגרמו לפגיעות בקרבם בהתקפות שביצעו נגד ריכוזיהם וביצוריהם בוו’אדי א-ת’רדה, בסביבות …

עוד ידיעות

משרד החוץ : השתיקה כלפי פשעי הקואליציה הבינלאומית בלתי מקובלת

דמשק – סאנא משרד החוץ קרא למועצת הביטחון הבינלאומית לשאת באחרויותה בשמירת  השלום והבטחון הבינלאומיים, להפסיק פשעי הקואליציה הבנלאומית המדומה נגד העם הסורי, ולחייב את כל המדינות שימלאו אחרי החלטות …

עוד ידיעות